44 thoughts on “Cách rút xương chân gà. [TÚ CHAI]

  1. Bác có cách truyền đạt thông tin rất tốt ! Đầy đủ thông tin, từ ngữ miêu tả dễ hiểu kèm hình ảnh trực quan (y)

  2. Hợp lí thế thôi sao lại có dislike nhỉ? Còn cách nào hay hơn? 😆😆 Chắc ngâm thuốc cho tan xương

  3. Bác có cách truyền đạt thông tin rất tốt ! Đầy đủ thông tin, từ ngữ miêu tả dễ hiểu kèm hình ảnh trực quan (y)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *