7 thoughts on “Cách rang hạt dẻ bở thơm ngon đón tết!

  1. Video hay quá. Mình chuyên bán hạt dẻ Trùng Khánh Cao Bằng. Ai có nhu cầu vui lòng truy cập http://hatdecaobang.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *