Cách nuôi vịt xiêm bằng chuối cây. Kỹ thuật nuôi vịt xiêm rất đơn giả. đặc biệt Vịt Xiêm dễ nuôi, kháng bệnh tốt, ít bệnh tật, tăng trưởng nhanh, tỷ lệ thịt xẻ cao. Thức ăn của vịt xiêm từ cây chuối và các nguyên liệu sẵn có tại địa phương giúp người chăn nuôi giảm chi phí và tăng lợi nhuận cao.

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *