38 thoughts on “cách nuôi gà tre 3 tháng tuổi

  1. Gà bằng nầy mà đi phân màu gạch cua lẫn trắng,vậy là bệnh gì bạn,và mình cho uống thuốc gì vậy?

  2. qua thăm bạn đây ,tại của bạn bi SPAM ủng hộ bạn rôi đó bann nên xemm vdeo lâu chut nêu không lai bị đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *