22 thoughts on “Cách nuôi cá lóc

  1. Fai mua giống thức ăn và công sức trong vòng 5 tháng bán đc 45 là đã thấy mừng thấy vui thấy thành công rồi. Còn lái buôn nó mang ra chợ bán cái vèo 1 ngày 1 giá 70 mà bó vẫn kêu như vạc đói. Cuộc đời đúng bất công.nên người ta vẫn nói “ phi thương thì bất phú “ fai ko???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *