21 thoughts on “CÁCH NUÔI CÁ KOI – KINH NGHIỆM CHO NGƯỜI MỚI TẬP CHƠI CÁ KOI

  1. Bể của anh ngang dài bao nhiêu vậy anh . E có bể sau bếp đang nhờ người làm . Mà cá anh nuôi là cá việt à . To vậy

  2. Cho em hỏi bơm Anh xài công suất bao nhiêu vậy và đầu ra của mấy thùng phi đi ống bao nhiêu là thoát nước kịp vậy anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *