14 thoughts on “CÁCH NUÔI BÒ VỖ BÉO HIỆU QUẢ MAU LỚN , TRẠI BÒ Ở LONG THĂNG – NÔNG DÂN TV

  1. Video rất hay a nên làm thêm những video như thế này để bà con nông dân học hỏi có thêm kinh nghiệm chăng nuôi 👍👍

  2. Chia sẻ cách nuôi bò vổ béo hiệu quả mau lớn . Nhìn mấy con bò con nào cũng mập béo tròn , chúc trang trại bạn ngày càng lớn mạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *