2 thoughts on “Cách Nối Dây Truyền Bị Đứt Đơn Giản

  1. Trời ơi dậy mà trước giờ toàn đi tiệm hàn hoặc đoi cái mới đâu ngờ lai hàn dc như vậy, cảm ơn bạn nhiều lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *