2 thoughts on “CÁCH NẤU CÀ RI GÀ

  1. Chị ơi , chị mua lọ dầu điều ở trong siêu thị Séc ah ? Nếu phải , cho em xin cái tên hoặc hình ảnh vs . E cảm ơn chị 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *