2 thoughts on “CÁCH MỞ TỜ KHAI XML BỊ LỖI “KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG”

  1. Bạn thường gặp khó khăn khi gửi tờ khai và nộp thuế điện tử? Hãy đăng ký kênh để xem nhiều hướng dẫn bổ ích nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *