3 thoughts on “Cách LUỘC CHUỐI SÁP VÀNG ƯƠM TƯƠM MẬT NHƯ THẾ NÀO ?

  1. Chuối sáp mà luộc lên vàng như vâyh khó tìm lắm, mấy lần mua về luộc trắng. Cô chỉ mai mốt sẽ tìm đúng chuối sáp đen mới vàng ngon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *