12 thoughts on “Cách làm thịt dế cơm chuẩn nhất 2019

  1. Dế cơm nuôi ko hiệu quả kinh tế đâu nha mọi người. Một năm nó chỉ có một mùa. Chủ yếu là dế ngoài tự nhiên bắt vô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *