5 thoughts on “Cách Làm Chậu Trồng Cây Thông Minh tự tưới bằng thùng sơn cũ

  1. Mình đã áp dụng và cây vẫn tốt tươi sau khi mình đi chơi 2 tuần. Quan trọng nhất là chất dinh dưỡng không bị trôi đi Cám ơn anh nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *