Cách kích thích giúp gà đẻ nhiều trứng: Đàn gà có thể tăng năng suất trứng nên đến 7%, nếu được cung cấp chế độ sáng phù hợp. Ngược lại nếu như không cung cấp ánh sáng hoặc cung cấp ánh sáng không hợp lý thì đàn gà có thể đẻ cách nhật và tỉ lệ đẻ trứng sẽ giảm theo.
* Facebook:
Kênh Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn – VTC16
* Xem lại chương trình tại Website:
Tổng Đài: 19006145
Email: [email protected]
Địa chỉ: Kênh Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn – VTC16,Tầng 8, Tòa nhà VTC Tower số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/nong-nghiep

2 thoughts on “Cách kích thích giúp gà đẻ nhiều trứng

  1. Cô cho cháu hỏi thời gian chiếu sáng đối với con gà từ 1ngay tuổi tới khi gà đẻ đối với giống gà đẻ siêu trứng isAbrow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *