11 thoughts on “Cách chăm sóc và tỉa cây cần thăng

  1. A cho e hỏi. E có 1 cây cần thăng khoảng 3 năm. Đợt rồi e có cắt hết cành chỉ để lại gốc. Em k có thoa keo, chỉ để vậy. Sau đó nâng rễ lên. Giờ k thấy cây đâm nhánh hay mọc thêm chồi. Vậy là bị gì hả a.

  2. Cây cần thăng mình cắt từ gốc lên 10 phân sống ko anh và cắt cần keo hoặc thuốc gì ko anh em cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *