Các khâu kỹ thuật nuôi Gà ta đẻ trứng nhiều bao gồm:
1. Nắm vững kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ trứng bao gồm chọn gà, sưởi ấm cho gà, cắt mỏ, chăm sóc, phòng bệnh,…
2. Làm chuồng cho gà ta đẻ trứng. Chuồng nuôi gà ta đẻ trứng cần làm đặc biệt hơn chăn nuôi các loại gà khác.
3. Biết cách xử lí các bản năng của loài gà như cai ấp cho gà ta đẻ trứng, xử lí hiện tượng thay lông của gà…..
————————————————-
* Diễn đàn tư vấn nông lâm nghiệp Việt Nam:
*FanpageFacebook:
#nonglamnet #channuoiga #gadetrung

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/nong-nghiep

2 thoughts on “Các khâu kỹ thuật nuôi Gà ta đẻ trứng nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *