5 thoughts on “CÁ RỒNG PHONG THUỶ | không phải ai cũng hợp | Đồ Gỗ online

  1. Nhà nình hướng đông xéo qua phải tí la hướng đông nam zạy mình đặt sao a , k lẻ dạt trước cửa gàn dách , nhung nếu dặt sát dách lại là hướng khác , a chỉ giúp e vs tsk ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *