21 thoughts on “Cá 7 Màu Thái Nuôi Trong Chậu Thủy Tinh

  1. Nuôi vậy nó vẫn sống không cần máy oxi với lọc hả ad. E dùng cách này có thể nuôi những loại cá nào ạ? Cá ba đuôi đc không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *