5 thoughts on “Buồn Lắm Em Ơi (Cover) – Á Hậu Dj Linh Lê

  1. Sông hok ui Mặt Trắt,, đời hok tình Trái Đất sẽ ngừng quay nếu trên đời hok sinh ra tình ái. Thì lam làm gì có truyện trai gái ui nhau😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *