24 thoughts on “Bốc Bát Họ – Bình Gold Đốt Cháy Không Gian 1960

  1. Mấy má chửi ngta là bài này ko lên sân khấu vg ngta là underground nên ngta hát ntn kẹ ngta còn đã vào showbiz oy thì cg fai khác còn so2 bray ngta vào showbiz oy fai hat đỡ văng tục thì ngta đủ tiêu chuẩn lên sân khấu vậy mà cg so2 đc bọn xl

  2. Cái tướng đi qua đi lại rap đúng độc quyền luôn á. Ko cần quẩy quắn quéo nhảy tưng tưng mà đi qua đi lại nhúng nhúng cái người, nhìn lơ quơ thấy Đúng đônc quyền Bình gold

  3. Rapper đầu buồi gì mà đút tay túi quần như thằng nhà quê, giật giật như bị giật kinh phong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *