6 thoughts on “Biểu hiện triệu chứng bệnh care trên chó

  1. lời khuyên chân thành . nếu nuôi chó tốt nhất nên tiêm ngừa đầy đủ . chó mình củng mắc care giờ khỏi rồi . nhưng vẩn bị co giật liên tục .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *