One thought on “Bích Huyền – Thằng Cuội – Nhạc Thiếu Nhi Thu Âm Trước 1975

  1. Mình nhớ không lầm Bích Huyền là con kịch sĩ Vũ Huyến. Bích Huyền cũng có diễn kịch, vai em bé. Do con nhà nòi nên bé diễn rất đạt. Không biết giờ cô ở đâu, có hoạt động nghệ thuật không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *