bài hát* Chữ S Việt Nam (Thúy Hạnh)
Về việt Nam thân yêu đất quê hương anh hùng
Mà sao trông thân thương kết nên bóng hình chữ S
Đây bản đồ Việt Nam
Quê đất mẹ thân yêu
Từ Bắc vô Nam mang tên Hồ Chí Minh
Trong con tim khắc sâu
Qua bao năm đấu tranh
Giành tự do cho miền quê đẹp giầu
Vì tương lai mai sau đàn con vẫn đi theo tiếp bước cha anh
Yêu sao suối Lenin dẫn chỉ đường
Cho người đưa đất quê hương tới hòa bình
Cờ Việt Nam tung cánh có sao vàng cùng bay
Núi sông có trở cách, Bắc Nam chung một nhà
Mẹ Việt Nam yêu dấu ánh sáng dọi đường đi.

Dọc Trường Sơn ta qua biết bao nhiêu núi đồi
Đường thênh thang hôm nay mang tên Bác Hồ yêu dấu
Núi cao là Các Mác trên đất mẹ thân yêu
Hình S thân thương đã in vào trong trái tim
Non xa xa có nghe, quê hương luôn nhớ thương
Người hai tay xây dựng nên sơn hà
Ngàn năm vang câu ca đường Hồ Chí Minh cho Nam Bắc bên nhau
Ta đi tiếp theo tiếng của Đảng gọi
Xây dựng nên đất quê hương tươi đẹp giầu
Vì ngày mai ta luôn tiếp bước trên con đường người đi
Ánh sao luôn tỏa sáng, Bác luôn dẫn chỉ đường
Hình non sông luôn in bóng Bác, dưới lá cờ Việt Nam.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *