8 thoughts on “Bệnh Giun Đũa Chó Mèo (Toxocariasis) HTV7

  1. Chúng tôi da theo dõi nhưng chưa nghe bác sĩ nói rỡ triệu chúng Cu thể de Biết mà chưa chứ nói Chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *