18 thoughts on “Bảng theo dõi tuyển dụng và Quản lý hồ sơ ứng viên bằng Excel

  1. Có thể cho mình biết rõ về chương trình đào tạo excell của bạn ko?.( Nội dung, thời gian, học phí và học theo pp gì ). Mình rất thích cách lm báo cáo tự động như trg video của bạn. Nó sẽ giúp cho công việc quản lý tuyển dug của mih tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *