15 thoughts on “Bản Nhạc Beat Không Lời Buồn Nhất…☆ ☆ ☆ ☆

  1. éo hiểu sao tao là con trai mà hễ xem phim hay nghe nhạc buồn là lại rớt nước mắt, có lẽ do trong tao có quá nhiều nỗi buồn và tao k bao giờ chia sẻ nỗi buồn đó với ai, cứ cất giữ trong lòng. chỉ biết tâm sự với đất trời, với bản thân mình rồi lại khóc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *