18 thoughts on “Bạn có dám thử-chơi súp điện thẳng vào đẩy hoặc âm ly lh 0972068141

  1. thật ra mấy cụ k biết nhìn 4 cọc tưởng cọc ra. nhưng thực chất nó là đường in cản qua điện trở

  2. Thiết bị có ngõ sub out là ngõ chuyên nghiệp được tối ưu nhất còn nếu không có sẽ dùng nhưng không khuyến khích khi chơi karaoke chắc chắn lọt lời qua sub rất khó chịu

  3. Làm cái clip vớ va vớ vẩn ,đấu kiểu thế chỉ là thay cho rắc av khi bị hỏng ,dùng dây av rồi vặn amly to hay nhỏ sub nó cũng đánh theo,vậy cụ phải ngiên cứu trc khi nói ko ae lại cười cho

  4. Cái cổng ở sub kia nó có đấu qua mấy con điện trở bên trong để hạn dòng rồi tháo ra xem biết ngay mà 😅 nếu không có điện trở thì bốc khói 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *