26 thoughts on “Bài tập cơ bụng cho nam phần 1

  1. đau cơ bụng , mỏi cổ , mất thăng bằng . tập 3 ngày bắt đầu quen dần . bài tập thực sự hiệu quả cho các bạn nào bụng ít mỡ .

  2. từ động tác 1 đến động tác 2 ( chưa nói đến động tác 3 – 4 – 5 – 6,…) là cả một chặn đường dài….ê và lên đỉnh 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *