33 thoughts on “Bài múa mưa hè do các cháu lớp 5 tuổi Trường mầm non An Đồng I biểu diễn

  1. Mờ qéo đi XN XN CH CH AK kịch liệt giường tròn mắt nhìn xung quanh trước khi về đến nơi thì phải làm việc ở công Trường Sa Và Trường Sa Và Trường Sa Và Trường Sa và Trường Hồng hi sinh tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến múa sấu qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *