Từ thành thị nông thôn cho đến vùng cao.
Từ miền xuôi hay ngoài hải đảo.
Cùng hăng say lao động sản xuất.
Cùng chung tay xây dựng đất nước.
Giàu mạnh hơn sánh vai bạn bè thế giới.
Từ giảng đường công nhân viên chức học sinh.
Cùng đồng tâm thi đua trên mọi lĩnh vực.
Phục vụ dân hết lòng hết sức.
Cùng chuyên tâm thương người trí thức.
Cùng thi đua tiến lên chiến sĩ đồng bào.
Cô công nhân chuyên cần nhịp nhàng theo tiếng may reo.
Anh nông dân cần cù chăm vụ đồng xanh lúa tốt.
Cô doanh nhân năng động làm giàu cho đất nước ta.
Anh bộ đội hăng say đêm ngày cùng nhau canh giữ
Biên cương chủ quyền quê hương.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *