28 thoughts on “Ăn 1 Quả Chuối Xanh, Bạn Sẽ Nhận Được 11 Lợi Ích Sức Khỏe Tuyệt Vời

  1. Muốn ăn giảm cân thì một ngày ăn bao nhiêu quả vào ăn tầm nào cho đúng hả chị có được ăn thêm cơm không hả chị

  2. Đúng dồi ai đang bị đau dạ dày cứ ăn thử chuối tiêu xanh xem ăn cả vỏ chỉ ăn hai ba bữa liên tục là ngon lành ngay

  3. 🇦🇱🇦🇺🇧🇪🇧🇲🇦🇮🇦🇹🇧🇩🇧🇱🇦🇬🇦🇸🇧🇧🇧🇯🇦🇫🇦🇷🇧🇦🇧🇮🇦🇪🇦🇶🇦🇿🇧🇭🇦🇩🇦🇴🇦🇽🇧🇬🇦🇨🇦🇲🇦🇼🇺🇦🇻🇪🇽🇰🇹🇿🇻🇨🇼🇸🇹🇼🇻🇦🇼🇫🇹🇱🇯🇵🇰🇷🇬🇸🇮🇹🇭🇳🇬🇶🇭🇺🇬🇹🇫🇰🇪🇷🇬🇩🇪🇭🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇧🇩🇧🇩🇧🇩🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Ahihi

  4. Tài liệu Sức Khỏe và thông tin chia sẻ vô cùng quý giá. Xin đề nghị là đăng tải LỜI VIẾT ĐÁNH MÁY để hỗ trợ cho LỜI ĐỌC, cho khán thính giả có thể IN RA GIẤY mà cất giữ "bỏ túi" để đọc/ xem /ôn lại, những lời chỉ dẫn vàng ngọc này. Được như thế thì Phúc Đức xiết bao theo câu ca dao VN: "Dù xây 9 bậc phù đồ. Không bằng làm PHÚC cứu cho 1 người" Tài liệu không tốn phí, tặng không này là vị Cứu Tinh cho biết bao bệnh nhân thoát ngục tù Bệnh Tật, phúc đức hằng hà sa số vậy. Mong rằng Tài Liệm này được IN RA LỜI VIẾT nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *