5 thoughts on “5 Mẫu Nail Họa Tiết Hoa Văn Đơn Giản – Nail Art For Beginners

  1. Muốn vẽ cọ tóc hay cọ bản thi phải đợi nước sơn khô. Ở mỹ làm đôg, chủ thì hối, mình muốn làm cug k thể. Mọi người co bi quyết gì ko?

  2. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *