Ai quan tâm tới môi trường hay an toàn chứ? Cứ xây dựng các thứ điên rồ thôi —giới chức Trung Quốc.

__ Bạn có thể ủng hộ cho Trung Quốc Không Kiểm Duyệt qua Patreon:

__ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __
Facebook:
Google+:
Subscribe:

__ China Uncensored __
Twitter:
Facebook:
Subscribe:

__ Xem video gốc __

Nguồn: , công ty xây dựng trung quốc.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *