CA KHÚC : SAO EM ĐÀNH LÒNG
SÁNG TÁC: CAO NHÂT MINH
TRÌNH BÀY : LƯƠNG MIMH ĐẠT
MINH HỌA: KIM CƯƠNG .BÉ NHẬT THIÊN , NUYỄN DIỆU, MINH VY ,NGUYỄN TIÊN
HÒA ÂM : LÊ HÙNG
PHONG THU : THANH TÂM
ĐẠO DIỄN : NHẬT TRƯỜNG
MAKEUP : LÊ HIẾU
QUAY PHIM : QUỐC HÙNG

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 thoughts on “4K | SAO EM ĐÀNH LÒNG | LƯƠNG MINH ĐẠT ft NHẬT THIÊN 3 TUỔI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *