2 thoughts on “3NTV VTC16 Japfa Hãy hỏi để biết Những bệnh thường gặp ở lợn vào mùa đông

  1. khi lợn mang thai và tiêu chảy thì xử lí bắng cách nào? khi lợn mẹ sinh con bị tiêu chảy thì chữa thế nào ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *