28 thoughts on “30 Bài Nhạc Trẻ Tâm Trạng Buồn Không Nói Nên Lời 2018 – Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Hay Nhất 2019

  1. Tao buồn qua bon may ak. Buồn vê tat cả qua khứ va hien tai. Vi ca cai tuong lai mù mịt ma tao đang đối mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *