23 thoughts on “12 mẫu vẽ móng tay bằng chấm bi cơ bản cho người mới học

  1. Chấm xong rồi mới sơn nước bóng lên . Hay sơn nước bóng rồi mới chấm vậy chị . E chấm rôi sơn nước bóng nó bị lem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *