31 thoughts on “1001 cây cảnh, bon sai đẹp nhất Việt Nam | Thế Cây Bonsai Đẹp Kỳ Lạ | P2

  1. 🤓🔬⛏⛏⛏💎💎💎🌈🌳🌸⛏🤓💥💥💥🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  2. Mây ông tự khen. Nhau tự cong giá trị cây trên trời ai mua đâu , Ra nước ngoài thì đánh giá cây của người ta không đẹp ,xin lôi nhá. , người nước ngoài người ta không cần phát triển cái thú chơi cây bình thường thôi,,, nhưng cái lợi ích khác khoa học kỹ thuật hiện đại văn hóa đời sống môi trường và mọi thứ khác thì Việt Nam mình cứ tự hào mà ngồi uống nước chè ngắm cây cảnh thi nhau khoe khoang , cây tiền tỷ

  3. 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😀😀😊😇😈😴😴😢😯😣😣😣😤😤😕😅😅😑😑😑😑😃😃😐😐😂😂😯😴😴😢😢😉😁😈😡😡😬😬😠😠😠😬😬😬😬😇😇😇😊😆😇😉😈😯🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🗼🗼🗼🗼🗼🗼🗼🐃🐃🐃

  4. chi sẻ 1 cây SIM cổ thụ 3 thân phúc lộc thọ rễ nổi 30 năm tuổi ở dân tộc mường vùng cao https://www.youtube.com/watch?v=VM8B4IOsOK0

  5. Nhũng người có học không bao giờ dùng từ như chúng mày.Dung là một lũ côn đồ tuyên truyền như thế thì ai thèm nge

  6. cây bonsai admin sưu tập đẹp quá nhưng có đoạn ảnh cây bonsai ra hoa màu đỏ to trông k thật ảnh lắm !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *