3 thoughts on “1.Cắt quần áo hàng mã- quần áo chúng sinh đơn giản

  1. Cô ơi có bắt buộc là dùng loại giấy cho hàng mã không vậy ạ, con muốn cắt bằng loại giấy thủ công nhiều màu cho đẹp mà không biết có được hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *