17 thoughts on “0926 180 882 – Bài tập tăng cơ ngực hiệu quả tại nhà (tổng hợp các bài tập)

  1. Đưa bài tập thời gian ít thôi. Đưa bài này tập cho chết người à. Mà ai cũng rảnh lâu đâu để tập hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *