🎥 𝐍𝐄𝐖 𝐇𝐀 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐋𝐔𝐁 🎥
✖️ 𝐅𝐫𝐞𝐚𝐤𝐲 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲: 𝐃𝐣 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 | ✖️

𝐋𝐢𝐤𝐞 & 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞 với bạn bè để giới thiệu cho 𝐍𝐞𝐰 𝐇𝐚̣ 𝐋𝐨𝐧𝐠 mọi người ơi !!! 🙃🙃🙃🙃🙃
————————————————
❤︎ NEW HẠ LONG CLUB ❤︎ THE BEST NIGHTLIFE IN HA LONG BAY 🏟
✪ Address: Tổ 6, khu 6, P. Yết Kiêu, Hạ Long
✆ Hotline: 0947.92.8989 | 0981.79.8388
ⓕ Facebook: fb.com/newhalongnightclub
🕹Instagram :
© 2019 CLB NEW HẠ LONG

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Du Lịch: https://keshadaily.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *