21 thoughts on “❤ 5 Chú Tiểu Bồng Lai 💚 Khán Giả Ơi Ủng Hộ Các Con Nha 💗 Ôi Tiêng Gọi Sao Mà Thân Thương Quá

  1. 90 TRIỆU DÂN…chỉ có một chú tiểu 3 tuổi nhắc nhở, mời gọi chúng sanh tu hành "đi thỉnh kinh cho vui"…Câu nói câu thi số 10 của các chú tiểu Bồng Lai có một không hai…Gợi tôi nhớ lại Thầy chúng tôi Đức Huỳnh Giáo Chủ nhắc nhở tín đồ PGHH "Tu Mau Kẻo Trễ"…khi thời mạt pháp….Thời Thượng Ngươn Thánh Đức sắp tới.., thời kỳ vàng son thánh đức !

  2. Củng như trước đây chị tôi nói thật mà họ bắt đi bỏ tù vì họ không thích ,đem hình Bác Hồ lộng kiếng ,mà họ nói láy là chị tôi nói đem hình ông râu đi liệng cống ,thế là bị đi gở một tờ lịch đó

  3. Chỉ có tình thương của a Lâm vô bờ bến nên a lâm mới truyền đạt hay và ấm áp tình người như thế 👍💕💕💕💕

  4. Trời ơi chị tưởng Lâm đang thi Thách thức danh hài chứ👍🤣😀cám ơn em đã chia sẻ để cho chị và mọi người ở xa được theo dõi và hiểu biết thêm về các chú tiểu của TTBL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *