Ca khúc: Viết cho Hoàng Hoài – 写给黄淮
Bản gốc: Giải Ưu Thiệu Soái – 解忧邵帅
Cover: Tây Bân – 西彬 (Tik Tok)
———-
Page:
———-
Lyrics:
Shíjiǔ suì dì nà yītiān
Wǒ lái dào huáng huái de miànqián
Wèile néng hé nǐ zài zhè’er zài yùjiàn
Wǒ zhīfùle wǒ de sì nián
Èrshí suì dì nà yītiān
Jítā zài wǒ shēnbiān
Zhāng kāile bènzhuō de shǒu
Duì nǐ de ài yǒng shàngle xīntóu
Nǐ shì wǒ huàndéhuànshī de mèng
Wǒ shì nǐ kě yǒu kě wú dì rén
Bìjìng zhè chuānyuè shānhé de jiàn
Cì de dōu shì yòng qíngzhì jí de rén
Nǐ shì wǒ niǎnzhuǎnfǎncè de mèng
Wǒ shì nǐ rú mèng shānhé de gùrén
Jiù ràng zhè qiānchángguàdù de jiǔ
Liúsuān yīyàng cìjī zài nǐ wǒ de xīntóu
Dì yī cì jiàn nǐ de shíhòu
Mǐnnán gūniáng zǒng nàme wēnróu
Dāng wǒ xiūsè lā qǐ nǐ de shǒu
Yǐwéi nǐ huì péi wǒ zǒu dào zuìhòu
Ér nǐ líkāi wǒle yǐhòu
Wǒ kāishǐ zài rén shìjiān piāoliú
Xuǎn zé guo dà dàxiǎo xiǎo de mèngxiǎng
Xièxiè nǐ bù zài ràng wǒ fǎnghuáng
Nǐ shì wǒ qíng shēn sì hǎi de yīlài
Wǒ shì nǐ zǎoyǐ guòshí de jiù ài
Fǎnzhèng zhè bù sān bù sì de niánjì
Shéi yě bù huì zhǐ wèi shéi ér zháo mí
Nǐ shì wǒ gānxīn míngmù dì yíhàn
Wǒ yòng nà wú huǐ shíguāng lái tián mǎn
Jiù ràng zhè wú yuàn wú huǐ de shuāngshǒu
Shōushí chū wǒ xiǎng yǒu de yǐhòu
Yī shǒu gē shēnyè xiě gěi huáng huái
Nǐ shì wǒ wúfǎ yányǔ sùshuō de ài
Dāng wǒ zàiyuán dì wú zhù páihuái
Nǐ gàosù wǒ lǐxiǎng bìxū rè’ài
Nǐ yào wǒ jiānchí wǒ de zhízhuó
Nǐ ràng wǒ míngbái wèi shéi ér huó
Yǒnghéng bù zhǐshì nà yī shùnjiān
Wǒ de wèilái xièxiè nǐ ràng wǒ kànjiàn

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Không Lời: https://keshadaily.com/category/nhac-khong-loi

28 thoughts on “♪ [Vietsub + Kara] Viết cho Hoàng Hoài – Tây Bân | Nhạc buồn nghe về đêm

  1. tớ không viết cho Hoàng Hoài mà tớ viết cho một người khác, cảm ơn người đã đi cùng tôi trên chặng đường thanh xuân này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *