(សូមកុំយកវីឌីអូខ្ញុំទៅផុសបន្តរដោយគ្មានការអនុញា្ញតពី ខ្ញុំបាទ)

SUBSCRIBE Team [TPR] Thanks you ▶️Mr_RoT_Remix ▶️Mr_Phea_Remix ▶️Mr_T_Remix ▶️DJ_T_Remix

➡️FB:
សូមជួយជាវឆានែលខ្ញុំបាទផងដើម្បីគ្រប់70000 ជាវ និងទទួលបានវីដេអូប្លែកៗថ្មីៗពីឆានែលខ្ញុំបាទសូមអគុណ។ Please subscribe to my channel for every 70000 subscriptions and get new videos from my channel. Thank you.
▶មានប្រមូតឆានែ$
▶ប្រមូត VIP$
📞Tel:0967953256

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Sàn (Remix): https://keshadaily.com/category/nhac-san-remix

21 thoughts on “បទដែលល្បីក្នុងtik tokវ៉ៃឡើង Remix 2019 Song Remix By TPR Team

  1. ពិរោះណាស់បង បងៗពិរោះដូចខ្ញុំអត់សុំមេដៃមួយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *